Doelstelling CCO

 

De doelstelling van de stichting Cultureel Centrum Oostzaan is vastgelegd in de statuten en is als volgt geformuleerd:

 

a. jaarlijks een gevarieerd theaterprogramma aan te bieden afgestemd op de behoefte van inwoners van Oostzaan en haar omgeving; 

b. het ondersteunen van lokale culturele initiatieven alsmede de initiatieven van oostzaanse verenigingen, waarbij zo mogelijk gelegenheid wordt geboden om de mediakanalen van de stichting te benutten;
c. draagvlak voor theater in de meest brede zin van het woord te vergroten bij een breed publiek uit en rond Oostzaan en bij het theater betrokken organisaties. 

Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het programmeren, inhuren en organiseren van professionele theatervoorstellingen uit alle theaterdisciplines. 

Om dit doel te bereiken zet de stichting in op het voeren van brede werving en publiciteit, met gebruikmaking diverse mediakanalen